O fototečaju

Tečaj osnova analogne i digitalne fotografije

Fotosekcija postoji od 1969. godine i već 40 godina organizira tečajeve fotografije za početnike te postavlja izložbe u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva i KSET-a, kao i drugim galerijama u Zagrebu i Hrvatskoj. Projekt foto tečajeva i popratnih sadržaja zahtjevan je i vremenski i financijski, te na njemu radi oko 15 članova foto-sekcije, uz angažiranje i pomoć brojnih drugih studenata. U zadnjih 8 godina sveukupno je organizirano 12 tečajeva fotografije koje je pohađalo sveukupno oko 550 polaznika.

Tečaj fotografije se održava u oba semestra tijekom godine i sastoji se od tri dijela, osnovnog teorijskog, digitalnog / analognog teorijskog i praktičnog. U sklopu osnovnog teorijskog dijela tečaja održava se 9 predavanja u trajanju od 2 sata i jedna radionica u trajanju od 3 sata. Digitalni / analogni teorijski dio sastoji se od 4 predavanja u trajanju od 2 sata. Svaki polaznik bira želi li pohađati analogni ili digitalni tečaj. Praktični dio tečaja se održava na individualnoj bazi. Kod analogne fotografije odnosi se na zajedničko fotografiranje, razvijanje negativa i potom pozitiva u tamnoj komori sveukupnog trajanja oko 8 sati. Kod digitalne fotografije, praktični dio se odnosi na zajedničko fotografiranje i potom rad u programima za obradu digitalnih fotografija sveukupnog trajanja od 6-8 sati.

Po završetku svakog tečaja održava se izložba radova polaznika fototečaja u sklopu izložbi u KSET-u koje se održavaju na mjesečnoj bazi. Članovi koji se odluče na analogni dio tečaja sami će razviti svoje fotografije u tamnoj komori, dok će članovi koji su pohađali digitalni dio tečaja fotografije dobiti iz print studija. Po završetku izložbe, članovi će dobiti svoje fotografije.

(više...)

Fototečaj

Uvodno predavanje za fototečaj održati će se 19. 10.2018. godine. Više informacija saznajte ovdje...

 

Fotoradionica

Iduća radionica se održava 13.10.2018. godine. Više informacija i prijave ovdje :)