Fotosekcija KSET-a jedna je od 9 sekcija unutar Kluba, smještena pored stage-a, u sobi br. 5. Danas broji oko 18 plavih i narančastih članova sa raznih fakulteta, koji se aktivno bave fotografijom. Članovi fotosekcije fotografiraju skoro sve koncerte u KSET-u, imaju na raspolaganju profesionalne fotoaparate, tamnu komoru, skener za negative i nekoliko aparata za povećavanje. Uz to održavamo jednosemestralni fototečaj i fotoradionicu kao edukacijske programe.

 

Što svaki novi član sekcije nauči?

Nauči što znači fotografija. Fotografija nije samo slika na papiru već puno više! Fotografija je proces, počinje već pri zapažanju subjekta/motiva/objekta preko vizualizacija, biranja postavki, uvjeta svjetla, karakteristike korištenih materijala, odabira procesa razvijanja, manipulacije u komori... a završava sa izloženom fotografijom (i zadovoljnim fotografom).

Vidimo kako fotografiju nije jednostavno napraviti pa samim time naučimo cijeniti analognu fotografiju od koje je sve počelo i poželimo znati cijeli proces nastajanja dotične što rezultira stvaranjem, a tu ulazi i razno razna eksperimentiranja s fotografijama u tamnoj komori kojih je beskonačno mnogo. Ima priliku naučiti fotografirati u raznim uvjetima rasvjete u što ulazi i samo znanje o studijskoj fotografiji.

"...kad znaš napraviti i napraviš, osjećaš se ispunjeno, osjećaš se kao pravi umjetnik...(reče jedan mlađi član)..."

"...u fotosekciji mi se pruža puno više mogućnosti za eksperimentiranje fotografijom, nadogradnjom samog sebe kroz rad s ljudima...(reče jedan malo stariji član)..."

"...sve što znam o fotografiji, naučio sam u sekciji, a prije toga nisam znao ništa (reče stari član)...“

Naučite koristiti programe za obradu fotografija, rad u komori (razvijanje filmova i fotografija) posebnosti i mogućnosti svakog procesa ili koraka ka izradi fotografija.

Sva pitanja možete slati i na:  foto-info@kset.org

Fototečaj

Uvodno predavanje za fototečaj održati će se 19. 10.2018. godine. Više informacija saznajte ovdje...

 

Fotoradionica

Iduća radionica se održava 13.10.2018. godine. Više informacija i prijave ovdje :)