Izložbe

Izložba polaznika fototečaja

Zajednička izložba članova Fotosekcije: Slučajne nemogućnosti

Denis Štogl - One, vlakovi i sve ostalo

Denis Salopek - Playlist

Izložba polaznika fototečaja (zima 2012.)

Ana Perkušić - Očekivanja... portret Kebene

Zajednička izložba članova Fotosekcije - Bez Isprike

Marko Kolarek - 24

Izložba polaznika fototečaja (jesen 2011.)

tecaj 2011

 

2^5+3 godina KSET-a

35 godina

Sandro Gržičić - Valovitost

>Valovitost plakat

Boris Okorn - I ćorava koka zrno nađe / Vrećica nerazvijenog filma

>Boris Okorn - I ćorava koka zrno nađe Vrećica nerazvijenog filma plakat

>Boris Okorn - I ćorava koka zrno nađe Vrećica nerazvijenog filma plakat

 

Retrospektiva koncertnog programa KSET-a 2010./2011.

retrospektiva

Izložba polaznika fototečaja 2011.

Izložba - polaznici fototečaja

Fotosekcija - IndieKSET

IndieKSET plakat

Vedrana Čolić - Stop coming to my house, when the time comes

Vedrana Čolić . Stop coming to my house, when the time comes plakat

 

Jelena Akšamović - Pretvaranja i pretjerivanja

Matija Piškorec - Camera Obscura

Matija Piškorec - Camera Obscura

Kao što glazba ne znači ništa ako ju netko ne čuje tako i fotografija ostaje samo otisak svjetla na papiru ako ne "izađe" iz tamne komore.