O fototečaju

Tečaj osnova analogne i digitalne fotografije

Fotosekcija postoji od 1969. godine i već 40 godina organizira tečajeve fotografije za početnike te postavlja izložbe u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva i KSET-a, kao i drugim galerijama u Zagrebu i Hrvatskoj. Projekt foto tečajeva i popratnih sadržaja zahtjevan je i vremenski i financijski, te na njemu radi oko 15 članova foto-sekcije, uz angažiranje i pomoć brojnih drugih studenata. U zadnjih 8 godina sveukupno je organizirano 12 tečajeva fotografije koje je pohađalo sveukupno oko 550 polaznika.

Tečaj fotografije se održava u oba semestra tijekom godine i sastoji se od tri dijela, osnovnog teorijskog, digitalnog / analognog teorijskog i praktičnog. U sklopu osnovnog teorijskog dijela tečaja održava se 9 predavanja u trajanju od 2 sata i jedna radionica u trajanju od 3 sata. Digitalni / analogni teorijski dio sastoji se od 4 predavanja u trajanju od 2 sata. Svaki polaznik bira želi li pohađati analogni ili digitalni tečaj. Praktični dio tečaja se održava na individualnoj bazi. Kod analogne fotografije odnosi se na zajedničko fotografiranje, razvijanje negativa i potom pozitiva u tamnoj komori sveukupnog trajanja oko 8 sati. Kod digitalne fotografije, praktični dio se odnosi na zajedničko fotografiranje i potom rad u programima za obradu digitalnih fotografija sveukupnog trajanja od 6-8 sati.

Po završetku svakog tečaja održava se izložba radova polaznika fototečaja u sklopu izložbi u KSET-u koje se održavaju na mjesečnoj bazi. Članovi koji se odluče na analogni dio tečaja sami će razviti svoje fotografije u tamnoj komori, dok će članovi koji su pohađali digitalni dio tečaja fotografije dobiti iz print studija. Po završetku izložbe, članovi će dobiti svoje fotografije.


Tečaj fotografije sastoji se od tri dijela: osnovnog teorijskog, analognog / digitalnog teorijskog i praktičnog. Teorijski dio pokriva osnove fotografije (osnove fotoaparata, ekspozicija, blenda, filmovi i filtri), mehanika fotoaparata i optički dizajn objektiva, tehnički elementi fotografije, rad s foto opremom, građa i podjela filmova, rad u tamnoj komori (razvijanje negativa i pozitiva). Detaljno se obrađuje i kompozicija u fotografiji, koja je jako bitan, i često u tečajevima zanemarivan dio fotografije. Dalje u programu je riječ o digitalnim fotoaparatima (podjela, dijelovi, senzori – vrste i pogreške), HDR, formati zapisa (tiff, RAW, jpeg) i načini kompresije, te analiza kvalitete fotografije pomoću histograma. Na mnoštvu primjera objašnjavaju se utjecaji tehničkih elemenata na fotografije, te se analiziraju brojne fotografije jednostavnih i složenih kompozicija. Na kraju tečaja bit će riječi o fotografijama koje su obilježile 20. stoljeće. Tokom tečaja polaznici će imati domaće zadaće preko e-learning modula FotoMoodle na kojem će se nalaziti nastavni materijali potrebni za rad. Polaznici će ujedno dobiti i skriptu koja svojim sadržajem prati gradivo predavanja i predstavlja zaokruženu cjelinu iz osnovnih znanja o fotografiji i fotografskim procesima.

U praktičnom dijelu polaznici imaju priliku u praksi primijeniti naučeno, te uz iskusne članove sekcije na individualnoj bazi fotografiraju i u tamnoj komori razvijaju i izrađuju vlastite fotografije.

Tečaj je namijenjen studentima svih fakulteta i svima koji su zainteresirani za fotografiju. Cilj fototečaja je da se polaznika upozna s fotografijom kao jednom od grana suvremene kulture i umjetnosti. Kroz predavanja i domaće zadaće potiče se polaznike da se fotografijom bave prije svega kao hobijem, ali prenose dovoljno znanja i podlogu za profesionalno bavljenje fotografijom. Osim što se polaznike upoznaje sa fotografijom kroz tečaj se doprinosi povezanosti i komunikaciji studenata sa različitih fakulteta.

Nakon što polaznik odsluša tečaj fotografije za početnike pruža mu se mogućnost uključivanja u rad fotosekcije. To podrazumijeva daljnje bavljenje fotografijom, mogućnost izlaganja fotografija na web galeriji, ali prije svega izvedbu samostalnih i grupnih izložba koje se izlažu u galeriji KSET-a i FER-a. Fotosekcija služi kao potpora i motivacija svim članovima da pokreću nove projekte te im pomaže sa iskustvom i resursima. Najboljim polaznicima bilo bi omogućeno otvaranje osobnih albuma na web galeriji i postavljanje fotografija po vlastitom izboru.

Studenti članovi fotosekcije, uz bavljenje fotografijom, stječu vrijedno iskustvo u organizaciji i provedbi različitih programa – tečajeva i izložbi, kao i prenošenju znanja i iskustva u ovom području umjetnosti ostatku studentske populacije.

Fototečaj

Uvodno predavanje za fototečaj održati će se 19. 10.2018. godine. Više informacija saznajte ovdje...

 

Fotoradionica

Iduća radionica se održava 13.10.2018. godine. Više informacija i prijave ovdje :)